• Deň rodiny 2022

     • Základná škola Železničná 14 usporiadala v sobotu 4.6.2022 ďalší ročník obľúbeného podujatia Deň rodiny. Na akcii sa zúčastnili žiaci, rodičia a priatelia školy. Účasť bola skutočne bohatá. Pre deti a rodičov si učitelia a zamestnanci školy pripravili niekoľko stanovíšť, ako napríklad beh na 200 m, hod  na basketbalový kôš, beh cez prekážky, jazykové okienko, logické úlohy, hlavolamy, jazda na kolobežkách na dopravnom ihrisku a mnoho ďalších. Inkluzívny tím si pripravil svoj workshop zameraný na chvíle v koži znevýhodnených. Návštevníci mali možnosť zisťovať pomocou hmatu aké písmeno držia, či kresliť bez toho, aby videli priebeh svojej kresby. V malej telocvični bola pripravená virtuálna realita. EDUMA sprostredkovala ľuďom nad 13 rokov chvíle v koži iných, znevýhodnených. Najväčší záujem bol o zmyslové postihnutia, ale pozreli si aj príbehy sociálno-ekonomicky znevýhodnených ľudí.

      Na každom stanovišti sa súťažilo o žetóny. Za každú splnenú úlohu a aktivitu súťažiaci získali žetóny. Následne mali možnosť si žetóny vymeniť za občerstvenie v podobe gulášu, chleba s masťou, jabĺk, muffinov, sódy, či kofoly. Rad na občerstvenie bol skutočne dlhý, čo pre nás znamenalo množstvo splnených súťažných disciplín.

      Počas doobedia vystúpili aj naše žiačky zo základov tanca, ktoré si pripravili niekoľko tanečných blokov. Predstavením nás potešili aj deti z Rope skkiping skákaním cez švihadlá.

      Zároveň s Dňom rodiny prebehlo vo vestibule školy aj vyhodnotenie Farebnej stopy, ktorú predstavuje výtvarná súťaž detí z priľahlých materských škôlok. Výtvarné diela boli v našom vestibule umiestnené, kde za svojich favoritov hlasovali učitelia, žiaci, zamestnanci školy a špeciálnu cenu udelili aj školské psychologičky. Na vyhodnotenie prišli deti aj so svojimi rodičmi a prebrali si vecné ceny za svoje umiestnenia.

      Počas tohto sobotného dopoludnia sa toho udialo skutočne veľa. Popri súťažiach vo vonkajšom areáli sme vo vnútorných priestoroch školy privítali členov Rady školy, členov Rady rodičov a zástupcov mestskej časti Vrakuňa, s ktorými sme si prehliadli nové zmodernizované priestory školy. Navštívili sme spoločne nielen zmodernizované triedy, ale aj novú eko učebňu.

      Vzácnou návštevou v tento deň nás poctili pán minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Mgr. Branislav Gröhling a pán starosta mestskej časti Bratislava- Vrakuňa JUDr. Ing. Martin Kuruc. Oboch privítali naše žiačky Grétka Kurucová a Natálka Filová kyticou a pekným slovom. S pani riaditeľkou školy Mgr. Andreou Macháčovou sa presunuli taktiež do nových zmodernizovaných priestorov školy a následne sa šli pozrieť aj na samotný Deň rodiny. Vyskúšali si niektoré aktivity v stánku Inkluzívneho tímu, pozreli sa aj na iné stanovištia a získali kultúrny zážitok pri vystúpení našich žiakov a žiačok. Ochotne sa aj odfotili s prítomnými, ktorí ich o to poprosili.

      Celým dopoludním nás sprevádzal moderátor a o hudbu sa postaral DJ. Počasie nám prialo, aj keď ešte večer predtým to tak nevyzeralo. Avšak verili sme, že Deň rodiny sa konečne po dvoch pandemických rokoch podarí uskutočniť a že nám bude priať aj počasie. Nakoniec sa to podarilo a máme za sebou krásne športovo- súťaživé dopoludnie strávené v spoločnosti rodiny, kamarátov a známych.

      Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa pričinili o zorganizovanie tohto dopoludnia. Učiteľom, ktorí si pripravili aktivity pre návštevníkov, ochotným žiakom, ktorí nám pomáhali s prípravou stanovíšť a všetkým sponzorom, ktorí nás podporili vo forme tlače bannerov, časopisu, či samotným občerstvením a zabezpečením pitného režimu pre účastníkov.

      Ďakujeme všetkým za účasť a vytvorenie skvelej atmosféry!

     • Slávnostné vyhodnotenie Farebnej stopy

     • Zážitkový Deň rodiny, ktorý sa po dvojročnej prestávke opäť realizoval na našej škole vytvoril vhodnú atmosféru pre vyhodnotenie Farebnej stopy 2022, ktorá sa rovnako po prestávke naplno roztočila. V nevšednej farebnej galérii  Farebná stopa - súťaž výtvarných prác pre predškolákov, privítala víťazných predškolákov a ich rodinky. Ceny im odovzdali nielen samotní organizátori súťaže, ale aj starosta obce Vrakuňa pán Martin Kuruc a riaditeľka školy p. Andrea Macháčová.

     • Deň rodiny 2022

     • Milí rodičia, žiaci a priatelia školy!

      Tešíme sa na Vás už zajtra 4.6.2022, v čase 8:00-12:00 hod. v areáli našej školy. Môžete sa tešiť na množstvo stanovíšť, kde si budete môcť zasúťažiť, zabehať, vyriešiť nejaké logické úlohy, alebo vyskúšať si virtuálnu realitu. Za každú splnenú disciplínu získate žetóny, ktoré si následne budete môcť zameniť za guláš, chlieb s masťou, jablká, muffiny, sódu, či kofolu. Môžete sa tešiť aj na vystúpenia našich mladších žiakov. Celým doobedím Vás bude sprevádzať moderátor a DJ.  

      V prípade nepriaznivého počasia sa akcia uskutoční v telocvični školy a priľahlých priestoroch. Tešíme sa na stretnutie s Vami!

     • Mini Basket Show

     • 27.5. sa zúčastnili naši tretiaci Mini Basket Show na ZŠ Žitavskej a ZŠ Rajčianskej. Vo svojej skupine obsadili 4. miesto. Turnaj pozostával z mini zápasov v basketbale a hier s loptou. Na to, že tam boli aj starší žiaci a deti z basketbalových klubov, Slovan, Inter, tak sa držali veľmi dobre. Okrem toho niektorí držali basketbalovú loptu druhýkrát v živote. Teraz v júni môžu deti využiť ponuku Šinter klubu a zadarmo si vyskúšať basketbalové treningy.

     • Zážitková hodina s ilustrátorkou

     • Žiaci 1.E mali krásnu zážitkovú hodinu s pani ilustrátorkou Zuzanou Brunckovou. Najprv nám porozprávala o svojej práci ukázala ukážky svojich ilustrácíí. Mali sme možnosť dozvedieť sa ako taká ilustrácia vzniká až kým sa nedostane do knihy.  Potom nám prečítala ukážku z knihy od Petra Karpinského Sedem dní v pivnici, ktorá bola o malom škriatkovi, ktorý sa v nej ukryl. Následne sme ich začali tvoriť na základe vlastnej predstavy. Hodina sa nám veľmi páčila. Ďakujeme pani ilustrátorke za strávený čas spolu s nami a za odmeny v podobe knižiek.

     • Deň detí s dravcami

     • Zažili sme nádherný čas v prírode medzi dravcami. Najskôr sme sa oboznámili s prácou sokoliarov a najznámejšími dravcami na Slovensku. Boli sme na náučnom chodníku v lese. Po daždi tam krásne voňalo. Deti sa zabavili v kvíze o zvieratách. Hádali názvy zvierat na obrázku, spoznávali stromy, plody, kry a byliny v lese. Mohli sme ručne dokŕmiť 5 dňové mláďa sovy. S pinzetou mu deti dávali do zobáčika kúsky potkanieho mäsa. Sledovali, ako sa sovíčaťu plní hrvol. Deti dostali rukavice a mohli s vtákmi lietať. Dozvedeli sa, okrem iných zaujímavých informácií aj to, čo je povinná výbava sokoliara a povinná výbava dravca. Že sokoliari majú poľovný a sokoliarsky lístok. Každý dravec, ktorého sme videli mal na nohe krúžok, cites, niečo ako občiansky preukaz. Dravce sú zákonom chránené. A na záver sme sa s dravcami na pamiatku odfotili.
      Krásny Deň detí sme dnes zažili.

     • Nezabudnite

     • Veríme, že za nás nezabúdate hlasovať. Deti si môžu priniesť kódy aj do školy a poprosiť vyučujúcich, aby im umožnili ich nahodiť do súťaže. Ďakujeme!