• PIŠQWORKY

     • Dňa 14.11. 2023 sa 4 tímy žiakov 2.stupňa zúčastnili na oblastnom kole súťaže Pišqworky

      PORABKÁRI: Patrik Fučík, Pavol Hajdu, Andrej Bránik (9.C)

      MUŽI V ČIERNOM: Adam Danis, Erik Kollár, Filip Blaškovič (9.C)

      SLOVENSKÉ TIGRE: Dávid Cimmerman, Matúš Mitický, Daniel Forgáč (7.B) 

      LÍŠKY LESA: Alexandra Zvarová, Bianka Boháčiková (7.B), Alex Meszároš (6.B).

      Do krajského kola postúpil tím PORABKÁRI.

      Gratulujeme a držíme palce 29.11. v krajskom kole na súkromnom gymnáziu Mercury.

     • Literárny kvíz

     • Dňa 9.11 sa na našej škole uskutočnil obľúbený literárny kvíz pod vedením pani uciteľky Poľaškovej a Zajacovej. Žiaci 5.- 7. ročníka si zmerali sily vo vedomostiach z oblasti literatúry. Zástupcovia jednotlivých tried sa nenechali zahanbiť a výsledky boli naozaj tesné. Nakoniec si diplom odniesli triedy 5.A, 5.C, 6.C a 7.C. Veríme, že si žiaci súťaž užili a už teraz sa tešíme na ďalší ročník tejto sútaže.

     • Kŕmidlá a búdky pre vtáčiky, žiacke práce z predmetu Technika

     • V jesenných mesiacoch sa žiaci okrem vlastnej tvorby na hodinách v učebni Techniky často venovali výrobe kŕmidiel a búdok pre vtáčiky. Zlepšovali svoje pracovné zručnosti, najmä pri spájaní drevených častí pomocou klincových a skrutkových spojov, tiež pri lepení dreva a náteroch. Niekedy to bola tímová práca celej triedy, inokedy aj práca jednotlivcov.

     • ARTEFILETIKA v 3.A

     • Umenie má silný výchovný potenciál. Artefiletický prístup stavia na zážitkovom poznávaní a umožňuje rozvoj emotívnej, sociálnej i tvorivej stránky osobností žiakov. Tento prístup si vyžaduje vlastnú tvorivú výtvarnú aktivitu, ale i jej prezentáciu, spoločný rozhovor a reflexiu, zamyslenie a porovnanie vlastnej výpovede s výpoveďami ostatných a hľadanie nových riešení. Žiaci 3.A triedy si na hodine výtvarnej výchovy mali možnosť vyskúšať dve techniky a veľmi sa im to páčilo. Už teraz sa tešia na ďalšie aktivity s artefiletickým prístupom. 

     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry, školské kolo - vyhodnotenie

     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry je postupová súťaž, v ktorej žiaci 8. a 9. ročníka súťažia okrem teoretických vedomostí v teste aj v praktických zručnostiach, akými sú tvorba písaného textu a prednes vlastného rečníckeho prejavu na zadanú tému. Tento školský rok sa do školského kola olympiády zapojilo 14 žiakov. Niektorí sa ocitli mimo svojej komfortnej zóny. Túto výzvu sa však všetci snažili zdolať ako najlepšie vedeli. Veríme, že túto cennú skúsenosť využije každý jeden z nich v budúcnosti vo svoj prospech, keďže táto súťaž slúži aj ako príprava na každú profesiu, kde je potrebné sa správne a jasne vyjadrovať a prezentovať svoje myšlienky pred publikom.

      Zo 14 súťažiacich sa stali úspešnými riešiteľmi 5 žiaci (tí, ktorí dosiahli z celkového počtu 55 minimálne 40 bodov): Tomáš Bebják (9.B), Veronika Čechová (9.A), Lenka Jančigová (9.B), Leonard Koyš (9.A), Petra Töröková (8.B).

      Do okresného kola postupuje víťaz školského kola: Leonard Koyš (9.A)

      Umiestnenie:

      1.     miesto: Leonard Koyš (9.A)

      2.     miesto: Lenka Jančigová (9.B)

      3.     miesto: Tomáš Bebják (9.B)

      Srdečne gratulujeme a prajeme všetkým žiakom, nech majú neustále veľa tvorivej energie!

     • Exkurzia Rossum Integration

     • Dňa 2.11.2023 sa žiaci 7.A a 7.B triedy zúčastnili exkurzie v meste Trenčín. Navštívili firmu Rossum Integration, ktorá sa zaoberá návrhom a konštruovaním programovateľných robotických liniek. Zúčastnili sa tiež prezentácie ohľadom minulosti a súčasného vývoja v tejto oblasti. Niektorí žiaci boli odmenení vecnými cenami, keďže správne odpovedali aj na otázky lektorov k téme. Po prehliadke a oboznámení sa s činnosťami vo výrobe si pozreli zostavovanie PLC komponentov, prácu na 3D tlačiarni, aj prácu, ovládanie a zastavovanie kolaboratívneho robota. Po skončení akcie a posilnení v McDonalde sme si pozreli rímsky nápis na brale pod Trenčianskym hradom v Hoteli Elizabeth ako pozostatok víťazstva Rimanov nad Germánmi z r.179. Potom sme sa prešli Mierovým námestím a zastavili sme sa pri niektorých pamiatkach. Obdivovali sme Trenčiansky hrad, farský kostol, synagógu, fontánu vodníka Valentína, Trenčianske Múzeum či morový stĺp.

     • Z laboratórneho denníka chemikov

     • Na chemickom krúžku postupne zapĺňame stránky nášho laboratórneho denníka. Členovia krúžku výborne zvládli prípravu novej chemikálie, chemické výpočty, základné laboratórne techniky, stavbu aparatúr či správne vyplnenie záznamov z pozorovania.

      Všetci členovia krúžku si za zodpovedný prístup a aktívnu účasť zaslúžia veľkú pochvalu. Teším sa na ďalšie stretnutia.

     • Halloweenské stolovanie

     • Sladké šťavnaté jabĺčka, ovocie i zelenina nás inšpirovali k vytvoreniu Halloweenskeho stolovania. Siedmaci ukázali, že vedia vytvoriť tú správnu, zdravú a chutnú atmosféru.

     • Ekopark Piešťany

     • Slnečné jesenné počasie využili žiaci 4.ročníka na zážitkové vyučovanie a navštívili Ekopark v Piešťanoch. Počas prehliadky si pozreli viac ako 100 druhov zvierat z rôznych kútov sveta a v mnohých expozíciách mali možnosť vstúpiť priamo do klietok so zvieratkami. Krásne zážitky mali pri kŕmení zajačikov i morčiat, so záujmom si vypočuli odborný výklad pracovníkov a užili si fotenie s papagájmi. Deti zaujali orly, sovy, lamy, ťava i kapybary. Dozvedeli sa, že pštrosy dokážu bežať jednu hodinu rýchlosťou až 60 km/h, ale aj to, že ťavy sa nevedia nabažiť kaktusov. Po prehliadke sa vyšantili na ihrisku, vychutnali si výborný obed a unavení sa vrátili domov.

     • IMATRIKULÁCIA PRVÁKOV

     • Dňa 26.10.2023 sa na našej škole odohrala veľmi milá a zároveň dôležitá akcia pre našich prváčikov- IMATRIKULÁCIA. Prváci svoj veľký deň neprežívajú len začiatkom septembra, ale rovnako slávnostný a významný je pre nich aj akt prijatia za „pravých" žiakov našej školy. Na začiatku tohto slávnostného aktu nám program spestrili samotní prváci, ktorí nám predviedli svoj talent v speve. Aby boli prváci pasovaní do cechu žiakov našej školy museli splniť rôzne úlohy zo slovenčiny a matematiky. Za pomoci našich žiakov zo školského parlamentu prváci zložili slávnostný sľub, po ktorom bol každý prváčik slávnostne pasovaný za žiaka našej školy. Keďže deti všetky úlohy splnili, boli odmenené milými darčekmi, za ktoré aj touto cestou ďakujeme Rodičovskému združeniu Železnička.

      Všetkým prvákom želáme veľa zdravia, úsmevov a úspechov v škole!

     • HALLOWEENSKE VYUČOVANIE

     • Žiacin3.A triedy sa dnes obliekli do halloweenskych kostýmov a premenili sa tak na rôzne strašidielka, čarodejnice a kostlivcov. Zažili tak spolu netradičné vyučovanie a zážitkovou formou sa učili aj slovenský jazyk, či matematiku. Učenie je predsa najmä o motivácii a radosti z poznávania.

     • Návšteva knižnica

     • V rámci rozvíjania čitateľskej gramotnosti a podpory záujmu o čítanie kníh, 23.10.2023 žiaci 3.B navštívili knižnicu vo Vrakuni, kde si prezreli zrekonštruované priestory. Od vedúcej knižnice sa dozvedeli o spôsobe výpožičky kníh a zúčastnili sa besedy s cestovateľom pánom Vidom. Dozvedeli sa mnoho zaujímavostí o rôznych krajinách, ktoré využijú hlavne na hodinách vlastivedy.

     • Vyučovanie podľa 3.A

     • Jeseň, pani bohatá, farbí všetko do zlata! Deti z 3.A triedy sa na hodine výtvarnej výchovy trochu zahrali s listami a vykúzlili nádherné obrázky.

      Spoznávame vybrané slová. Žiaci 3.A triedy sa hravou formou v skupinách oboznamujú s vybranými slovami po obojakej spoluhlásky B. Naučili sa aj krásnu básničku o Bystríkovi, ktorý chcel bývať v blahobyte.

     • Krúžková činnosť 1.ročníkov

     • Vždy od októbra začína krúžková činnosť. To znamená, že škola ponúkne krúžky rôzneho zamerania a rodič s dieťaťom si vyberie jeden krúžok. S novým školským rokom prišli aj naši najmenší prváčikovia a aj pre nich sme pripravili krúžky. Zamerali sme sa na rôzne oblasti. Šport, tvorivosť, vzdelávanie a umelecký smer.

      Krátke oboznámenie k náplni jednotlivých krúžkov:

      Pohybová príprava pre deti, kde je súčasťou aj Joga pre deti. Koncept detského jogového cvičenia sleduje zlepšenie telesnej kondície, podporuje ďalší rozvoj motoriky, posilňuje svaly a podľa prívržencov tohto cvičenia je dokonca tréningom pre detský mozog. Obsahuje základné hodnoty ako napríklad neubližovanie, pravdovravnosť, umiernenosť, čistotu ducha, vďačnosť a sebadisciplínu. Joga sa tiež spája so sebapoznaním, zvedavosťou, lepším správaním a zvýšeným akademickým výkonom.  A aj pre tieto výhody veľa detí cvičí jogu .

      •             Pomáha formovať sebaúctu

      •             Zvyšuje silu a flexibilitu

      •             Pomáha zvyšovať výkony športovcom

      •             Deti ,ktoré cvičia jogu dosahujú lepšie výsledky v škole

      •             Posilňuje spojenie mysle a tela

      •             Môže zlepšiť príznaky ADHD

      •             Pomáha v boji s nespavosťou

      Vyskúšali sme prvé jogové pozície a užili sme si pri tom kopec zábavy.

       

      Zručný prváčik: Tvorivé dielne

      Pri práci využívame kreatívnosť a fantáziu žiakov. Pozornosť venujeme rôznym druhom techník (lepenie, strihanie, maľovanie) a pracujeme s ľahko dostupným materiálom, ktorým je napríklad papier, lepidlo, textil, prírodný materiál a podobne. Cieľom krúžkovej činnosti je rozvoj tvorivosti žiaka, jeho estetických zručností, ale aj dosiahnutie potešenia z vlastnej vytvorenej práce, ako aj schopnosti oceniť a pochváliť prácu druhého.

      Keďže máme obdobie jesene deti tvorili krásne výrobky a nezabudli ani na tému halloween.

       

      Malý divadelník:

      Úlohou je rozvíjať osobnosť dieťaťa, rozvíjanie jeho sociálnych vzťahov, výchovu k aktivite a tvorivosti.

      • rozvíjať a obohacovať obrazotvornosť, fantáziu, podporovať a uplatňovať intuíciu

      • všestranne pôsobiť na rozvoj tvorivosti.

      • dať príležitosť na sebavyjadrenie prostredníctvom umenia.

      • dať dieťaťu príležitosť na legitímny spôsob ventilovania citov.

      • podporovať rozvíjanie medziľudských vzťahov, zlepšiť fungovanie a kvalitu vzťahov

      • v skupine, snažiť sa o vytvorenie priaznivej sociálnej atmosféry

      • viesť k samostatnému mysleniu, ku kultivovanému vyjadrovaniu

      Zmyslom tvorivej dramatiky je viesť deti k vlastnej tvorivej činnosti, pestovať ich kolektívne cítenie, schopnosť spolupracovať v skupine, rešpektovať jeden druhého, vnímať a chápať krásu umenia. Ide o učenie sa prostredníctvom vlastného prežívania a vlastnú skúsenosť. Dramatizácia divadelnej hry pre deti, bábkové divadielko.

      Prvé bábky a bábkové divadielko uzrelo svetlo sveta.

       

      Všetkovedko:

      Rozširovanie vedomostí a zručností v oblasti dopravnej výchovy, prvej pomoci, hodnoty v spoločnosti, návšteva prírody, poznávanie okolia. Ako prvé sme sa naučili ako sa správne správať na ceste. Všetko čo sme sa naučili sme si aj vyskúšali na našom dopravnom ihrisku.

     • Naša trieda číta

     • Vďaka finančnej podpore Rodičovského združenia ŽELEZNIČKA sa mohla aj trieda V.C zapojiť do projektu Naša trieda číta. Na knihy sme nedočkavo čakali a už zdobia našu triedu. Knihy sa nám veľmi páčia, o čom svedčí to, že niektoré sme mali prečítané veľmi rýchlo. Tešíme sa, čítame a sme zvedaví na ďalšie zaujímavé knižné dobrodružstvá!