• Novinky

      • 1.miesto ZŠ Železničná

      • Nielen naši žiaci súťažia a získavajú popredné miesta. Naše vedenie, pani učiteľky a mužský doprovod sú dôkazom. Postarali sa o najlepšiu kapustnicu v celom chotári. Už sa tešíme na Vianoce.

      • Jesenné dielničky v ŠKD.

      • Tradične aj tento školský rok sa v ŠKD uskutočnili jesenné tvorivé dielne pre deti a rodičov, na ktorých sa mohli rodičia na chvíľu vrátiť do školských čias a so svojimi deťmi si vytvoriť rôzne výrobky z papiera, alebo prírodných materiálov. Tiež si mohli s deťmi namaľovať vlastný kameň, ktorý bude osadený do farebnej kamennej mozaiky v zrekonštruovanom átriu našej školy. 

      • Európsky týždeň športu.

      • Aj v tomto školskom roku sme sa ako škola zapojili do projektu Európsky týždeň športu. Tento projekt prebieha už piaty rok. Hlavnou témou kampane ostáva „#BeActive“, ktorá má nabádať k pohybu a to nielen počas Európskeho týždňa športu, ale po celý rok. My ako škola sa snažíme deň čo deň zapájať deti do športových aktivít. Počas týždňa športu to bolo skákanie cez švihadlo, ktoré je u nás naozaj populárne, nakoľko čoraz viac a viac detí skáče. Cieľom bolo zapojiť všetky triedy do skákania a štyria najlepší skokani za každú triedu si mohli zmerať sily, respektíve skoky, medzi sebou. Deti, dievčatá aj chlapci skákali počas celého týždňa. Tí najlepší štyria, ktorí zastupovali triedu ako tím  - nie ako jednotlivec  - súťažili na konci týždňa. Atmosféra bola úžasná a skokani podávali výkony hodné vrcholových športovcov. Zabavili sme sa, zasúťažili. Výhercovia si odniesli pekné ceny a diplomy. Verím, že aj naďalej budeme v tejto športovej tradícií Európskeho týždňa športu pokračovať.

      • Októbrové všeličo.

      • V mesiaci október sa na našej škole uskutočnilo veľké množstvo zaujímavých akcií. 

       Jedna z nich bola nazvaná ,,Týždeň zdravej výživy". Vďaka veľkému úspechu sme tejto akcii venovali namiesto jedného týždňa - dva týždne.  Odmenených za túto akciu bolo veľa tried, ale aj 37 pedagógov. Jedna trieda získala aj 10 bodov za najkrajšiu pyramídu zdravia. Už teraz sa veľmi  tešíme  na zopakovanie tejto akcie v ďalšom školskom roku.

       Druhá akcia, ktorá sa rovnako uskutočňuje rok čo rok  na našej škole pod názvom,, Dary jesene" sa tiež strela s veľkým úspechom. Počas tohto týždňa nosili žiaci svoje výrobky do vestibulu školy, kde sme sa mohli ich nádherou kochať celý týždeň. Všetky výrobky boli krásne, nápadité a bolo veľmi ťažké vybrať si z toľkého množstva ten najkrajší. Preto sa tejto role ujali rodičia a tí svojou voľbou zvolili za prvý najkrajší výrobok, výrobok Dominiky Majkútovej , na druhom mieste  skončil výrobok Viktórie Sigetyovej a  tretí ocenený  výrobok  bol Mateja Brat. Okrem ceny rodičov sme rozdali 87 mimoriadnych cien. Veľmi sa tešíme tomu, ako sa naši žiaci  zapájajú s nadšením do všetkých akcií na našej škole.

       Okrem týchto dvoch akcií, mi nedovolí nespomenúť, aj imatrikuláciu prvákov spojenú s  otvorenou  hodinou, pre rodičov prvých ročníkov a otvorená hodina pre budúcich prváčikov,  kde mali možnosť si prezrieť priestory školy, vybavenie a mohli si vyskúšať, aké je to byť ,,prvák". 

       Tak, ako je jeseň bohatá na farby, tak bola aj naša škola bohatá na akcie. Všetkým ocenením ešte raz gratulujeme a zároveň aj všetkým rodičom a zamestnancom patrí veľká vďaka. My všetci, totiž svojou snahou a pričinením tvoríme ZŠ Železničná.

      • Šach.

      • Dňa 25.10. sme sa so žiakmi zúčastnili okresného kola školských majstrovstiev žiakov a žiačok v šachu. Žiaci sa popasovali so silnou konkurenciou a viackrát dokázali zvíťaziť nad súperom. Gratulujeme dievčatám, ktoré postúpili do krajského kola majstrovstiev žiakov ako neregistrované hráčky. Prajeme veľa dobre premyslených ťahov a úspešných zápasov!Dňa 25.10. sme sa so žiakmi zúčastnili okresného kola školských majstrovstiev žiakov a žiačok v šachu. Žiaci sa popasovali so silnou konkurenciou a viackrát dokázali zvíťaziť nad súperom. Gratulujeme dievčatám, ktoré postúpili do krajského kola majstrovstiev žiakov ako neregistrované hráčky. Prajeme veľa dobre premyslených ťahov a úspešných zápasov!

      • Halloween.

      • Žiačky 8.B sa dnes zmenili na strašidelných zombíkov a pre prvý stupeň si pripravili rôzne strašidelné úlohy a hádanky, za splnenie ktorých rozdávali žiakom cukríky.

      • Jesenný atletický míting.

      • Krásne jesenné dni opäť spojili nadšencov atletiky na  atletických pretekoch , ktoré zorganizovala  naša ZŠ Železničná pre okolité školy Vrakune a Podunajských Biskupíc.  Sme radi, že učitelia spolu so žiakmi si na začiatku školského roku  našli čas a prišli si  zmerať  sily v rôznych atletických disciplínach- beh na 60m, 200m, 800m, 1000m, zmiešaná štafeta 4x200m a skok do diaľky. Nejeden žiak si v jednotlivých disciplínach urobil osobný rekord, alebo priam rekord súťaže.  Po sčítaní bodov z umiestnenia jednotlivcov v jednotlivých disciplínach  sa čakalo na celkové umiestnenie škôl. Sme radi , že naši žiaci svojimi výkonmi potvrdili, že sú zdatní atléti a tak na prvom mieste s najvyšším počtom získaných  bodov sa umiestnila naša základná škola ZŠ Železničná. Krásne druhé miesto získala ZŠ Podzáhradná , tretie miesto získala ZŠ Žitavská  a síce neobľúbené , ale pekné 4.miesto získala ZŠ Rajčianska.

       Dnes nebolo porazených . Každý bol víťazom, už len preto ,že niečo urobil pre svoje zdravie ,že si zlepšil  svoj osobný výkon , alebo vytvoril nový rekord súťaže a tým napríklad  pomohol k víťazstvu svojho družstva, školy.

       Sme radi , že šport zvíťazil a spojil nadšencov atletiky na krásnej športovej akcii a tešíme sa na stretnutie na Jarnom atletickom mítingu.

      • Dary jesene.

      • Tento týždeň budú tvorivé ruky vyrábať krásne dekorácie z prírodného materiálu. Už sa tešíme.

      • Týždeň zdravej výživy

      • Zdravá výživa a dodržiavanie pravidelného pitného režimu sú dve najdôležitejšie veci k dobrému a hlavne dlhému životu, na ktoré sa veľmi často zabúda. Preto  sme sa rozhodli aj my ZŠ Železničná  v týždni od 14.10. do 18.10. 2019 zamerať  sa práve na podporu zvýšenej konzumácie zeleniny, ovocia, mlieka, mliečnych výrobkov.... Všetko, čo by malo byť súčasťou každodenného jedálnička  žiaka a mal by v tomto duchu pokračovať nielen počas tohto týždňa, ale aj po celý život. Hovorí sa : ,, Čo sa za mlada naučíš na starobu, ako keby si našiel.“

       Tento týždeň sa bude niesť v duchu zdravia a farieb, aby sme sa zladili a čo to naučili – žiaci prídu v tieto  dni oblečení tematicky a plniť úlohy,  podľa toho na čo bude ten daný deň v týždni zameraný.

       Pondelok  14.10.- ,,Zeleno-červený deň“ – Ovocie a zelenina (hodnotí sa ovocie, zelenina na desiatu)

       Utorok 15.10. -,,Mliečny deň“ – Mlieko a mliečne výrobky (hodnotí sa biele oblečenie)

       Streda 16.10. - ,,Farebný deň“ – Vyvážená strava, pyramída zdravia (hodnotí sa vyrobená potravinová pyramída a odpoveď na otázky)

       Štvrtok 17.10. - ,,Hnedý deň“- Orechy, oriešky (hodnotia sa oriešky na desiatu)

       Piatok 18.10.- ,,Modrý deň“ – Voda, pitný režim (hodnotí sa voda vo fľaši na desiatu)

       Počas týchto dní sa žiaci aj pedagógovia budú obliekať do farby dňa. Budú sa oboznamovať teoreticky a aj prakticky so zdravými potravinami a pitným režimom , ktoré sú nevyhnutné pre celkový zdravý vývin a rast nielen žiakov, ale aj dospelých. Samozrejme za aktívnu účasť na tomto podujatí budú aj ohodnotení.

      • Ranč pod Babicou

      • Dňa 9. 10.2019 celý druhý ročník navštívil Ranč pod Babicou v obci Bojná. Cieľom našej výpravy bolo učenie žiakov priamo v prírode, mimo školy. Na ranči nás privítal maskot Levík, ktorý nás sprevádzal po celom zverinci. Deti videli exotické aj hospodárske zvieratá zo šiestich kontinentov. Realizácia zážitkovej formy učenia mala veľký úspech, o čom svedčia plné zápisníčky napísané postrehmi žiakov.

      • Riaditeľské voľno

      • Riaditeľka Základnej školy, Železničná 14, Bratislava, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka udeľuje na deň 4.10.2019 (piatok) riaditeľské voľno z organizačných a prevádzkových dôvodov.

       Zároveň vám oznamujeme, že školský klub bude dňa 3.10.2019 v prevádzke od 6.30 do 15.00 hod. a v piatok, 4.10.2019, v prevádzke nebude.

      • Klub učenia hrou - KUH

       • Milí rodičia, tento rok majú deti opäť možnosť navštevovať Klub učenia hrou v čase od 14.00 do 16.00. KUH prebieha zvyčajne v senzorickej miestnosti s názvom Zmyslovňa, prípadne v učebniach.

       • Špeciálna pedagogička v spolupráci s asitentmi budú so žiakmi do cca 15.15 pracovať na zaujímavých úlohách, či pripraovať sa na vyučovanie. Žiaci druhého stupňa sa pripravujú v triede s pedagogičkou. Zvyšný čas strávia spoločenskými hrami a pohybovou aktivitou "na šatkách". Mobilné telefóny žiaci môžu využiť iba na telefonát s rodičmi, nie na hranie. V prípade, že máte záujem prihlásiť dieťa na KUH, napíšte email  na adresu katarina.dobrovodska@zszelba.sk , kde bude uvedené:meno dieťaťa,trieda, deň, o ktorý máte záujem (maximálne dva).

      • Biela pastelka

      • V piatok trinásteho sa prvýkrát stretli zástupcovia detského parlamentu. Prijali sme medzi seba nových členov a prediskutovali sme plán aktivít na školský rok 2019/2020. Už budúci piatok (20.9.) sa zapájame do verejnej zbierky na podporu ľudí so zdravotným postihnutím - BIELA PASTELKA. Ambasádorkou projektu je Adela Vinczeová a ambasádormi našej školy budú Lukáš a Miška zo 7.C. triedy.
       Nezabudnite si priniesť dobrovoľný príspevok.
       Ďakujeme. 

      • Začiatok školského roka 2019/2020

      • Milí žiaci, rodičia, priatelia,

       tešíte sa už do školy?

       My sa už na vás pripravujeme a veľmi sa tešíme....

       Tak, a opäť začíname....

        

       školský rok 2019/2020 slávnostne otvoríme 2. septembra 2019

        

       o 8.15 hod. v átriu školy

        

       • Menné zoznamy žiakov nebudú zverejnené na bráne školy,  ale budú prístupné v dňoch 26.- 30. 8. 2019 v škole v čase od 9.00 hod. do 16.00 hod.
       • Školský klub detí je v prevádzke 2. septembra popoludní do 15.00 hod.  a od 3. septembra od 6.30 ráno do 17.30 popoludní
       • Predpokladaný čas ukončenia vyučovania 2.9.2019 je 10.30 hod.
       • Školská jedáleň začína variť od 2. septembra 2019. Obed bude od 11.00 hod. do 13.00 hod. Všetci žiaci, ktorí odovzdali prihlášku na stravu sú na stravu prihlásení. Stravu treba odhlásiť najneskôr do 8.00 hod. 2. septembra 2019. Ak ste neodovzdali prihlášku (zápisný lístok na stravovanie https://cloud5.edupage.org/cloud/Ziadost_o_prijatie_ziaka_na_stravovanie_-_Zapisny_listok.pdf?z%3AYfS95yULV8Tvo4S3yN88t2kUmoZkQ4Kp7VDP3GnHnrutmiWIGcsZeNNHqWXDPgJC) a chcete poberať príspevok štátu na stravovanie, tak vypíšte a odovzdajte zápisný lístok najneskôr do 2. 9. 2019 do 8.00 hod. Ak žiak (zákonný zástupca)  neodovzdal zápisný lístok, má sa za to, že na obedy nechodí. 

        

      • Prváci na zvieracej farme

      • Posledné zážitkové učenie prvákov patrilo zvieratkám.  Všetci sme navštívili  farmu a živé tvory,  o ktorých sme sa od uja farmára dozvedeli zaujímavé príbehy. Spoznali sme nielen  ich mená, životné príbehy, ale aj ako bývajú, čim sa živia a čím sú pre nás užitočné. Keď sme sa posilnili pravým slovenským obedom a odcestovali do školy, v pripravenom pracovnom liste sme si pospomínali, čo sme na farme videli a zažili. Bol to veľmi pekný deň.