• Novinky

      • Bratislava rope skipping cup 2019

      • Rope skipping názov tejto športovej disciplíny je prevzatý z anglického jazyka a znamená skákanie cez švihadlo.Je to cvičenie zaradené medzi kardiovaskulárna aktivita ako sú beh, aerobik, rýchla chôdza, cyklistika atď. Zlepšuje koordináciu pohybu, rovnováhu, silu dolnej aj hornej časti tela. Skákanie cez švihadlo zvyšuje rýchlosť a pohotovosť rúk, spevňuje celé telo, zlepšuje celkovú koordináciu a pozornosť, obmedzuje obezitu, zvyšuje vytrvalosť.
       Je veľmi prospešný pre psychiku, zlepšuje orientáciu v priestore a čase. Podporuje u detí a mládeže vzájomnú spoluprácu a dôveru  (pri skákaní vo dvojiciach a skupinkách), vytvára dobrú náladu, podporuje kreativitu a rozvíja cit pre rytmus. Rope skipping je nielen voľno časová aktivita detí a mládeže, ale aj organizovaná súťažná disciplína. Náš tím Fun skippers , ktorý pôsobí na základnej škole Železničná 14 sa zapojil do súťaže Bratislava rope skipping cup 2019. Získali sme s našimi najmenšími členmi tímu hneď niekoľko ocenení.
       Súťaž prebiehala 2 dni. Počas prvého dňa boli súťažné disciplíny jednotlivcov a taktiež začiatočníkov, kde sme boli naozaj úspešný. Druhý deň bol  zameraný na párové disciplíny ako aj na tímové 3 až 4 členné. Naše staršie dievčatá aj chalan boli úspešný druhý deň súťaže , kde získali 3 x 3.miesto.

      • Dobré jablká.

      • Dňa 15.4.2019 nás navštívili z roľníckeho družstva "Dobré jablká" ujo Milan a teta Anička. Naším deťom porozprávali všetko o zdravom ovocí. Pripravili pre deti ochutnávku jabĺk a štiav. 

      • Hádzaná

      • V utorok 9. 4. sa konalo obvodné kolo v hádzanej chlapcov, ktoré organizovala práve naša škola. Za účasti troch družstiev sa našim športovcom veľmi darilo, keď dokázali zvíťaziť v oboch stretnutiach a postúpiť na finálové kolo bratislavského okresu. Touto cestou chlapcom gratulujeme a želáme veľa šťastia v ďalších bojoch o postup na krajské finále. Mgr. Gabriel Uňatinský.

      • Deň narcisov.

      • Ďakujeme všetkým žiakom, rodičom, učiteľom a dobrým ľuďom z Vrakune, ktorí sa zapojili do verejnej zbierky Ligy proti rakovine - DEŇ NARCISOV. Len vďaka vám sa podarilo žiakom z detského parlamentu a žiakom z 9.A triedy vyzbierať pre ľudí s onkologickým ochorením krásnych 887,91,- €.
       ĎAKUJEME. Baví nás pomáhať! :)
       Mgr. Radovan Obický, detský parlament a žiaci z 9.A triedy

      • Deň narcisov.

      • Zajtra (11.4) bude na našej škole prebiehať verejná zbierka Deň narcisov. Prosíme vás o pomoc. Nezabudnite si priniesť nejaké drobné peniaze navyše a prispieť tak ľudom, ktorí bojujú s rakovinou. Budete odmenení narcisom a dobrým pocitom. 

       Ďakujeme. Bavinaspomahat

      • Hravá matematika

      • Začiatkom apríla si žiaci druhých ročníkov v rámci ŠKD vyskúšali ako môžu pomocou pohybu meniť niektoré matematické pojmy a sami ich pretvárať. Vďaka spontánnym interaktívnym hrám rozvíjali prirodzenou formou nielen kognitívne funkcie, ale prežívali aj pozitívny stres, vnímali znakové systémy a cibrili pozornosť.

       Najväčší záujem zaznamenala hra na precvičovanie finančnej gramotnosti, v ktorej prišli deti do styku s reálnymi peniazmi 

       Podujatie zorganizovala p. vychovávatelka D. Weingreen

      • Číta celá družina

      • Dňa 22.3.2019 prebehla v škole v ŠKD aktivita "Číta celá družina".

       Zahájenie: čítanie rozprávky Čin-Čin, životopis autora a učiteľa, zaujímavé hádanky, vedomostný kvíz - hravou formou.Odvážlivci recitovali básničky a prózu. 
       Všetkých účastníkov čakala sladká a vecná odmena. 

       A. Fülöpová

      • Farebná stopa, výtvarná súťaž.

      • Milí predškoláci, pedagógovia, rodičia, starí rodičia a priatelia našej školy, oznamujeme Vám, že Farebná stopa VI. ročník výtvarnej súťaže detí materských škôl 2018/2019 je už na našej škole sprístupnená verejnosti od 1. apríla - 5.apríla 2019. Krásne, inšpiratívne, nápadité a práce plné fantázie si môžete denne prezrieť vo vestibule školy v pracovných dňoch do 15.00 hod.

      • Predškoláci v škole.

      • My sme prváci 1.B a jedného dňa bola u nás veľmi príjemná návšteva. Prekvapili nás predškoláci zo škôlky Vrakuňáčik, ktorí sa prišli pozrieť, ako to vyzerá v prvej triede. Boli veľmi zvedaví, všetko ich zaujímalo, ale veru aj všeličo už vedeli. Napríklad poznali skoro všetky písmenká, vedeli sa podpídať a počítali do nekonečna..... J . Vyskúšali si sadnúť do prváckych  lavíc , ako naozajstní práci. Žiaci si pripravili pre predškolákov rozstrihané vety, ktoré mali deti poskladať. Z úloh, ktoré zvládli, sa tešili. Dúfame, že niektorých stretneme o rok na našej škole už ako prvákov.

      • Jar vítame športom.

      • V utorok 19. 3. sa uskutočnil už v poradí 21. ročník futbalového turnaja pre I.stupeň základných škôl pod názvom McDonalds Cup. Ako inak, aj tento rok sme boli hostiteľmi práve my. Naše družstvo síce odohralo iba jediný zápas, keď prehralo so ZŠ Podzáhradnou, nakoľko sa zvyšné dve školy nezúčastnili turnaja. Týmto sa turnaj takpovediac skrátil a nebol až takým zaujímavým pre deti. No i napriek tomu si deti zašportovali a spravili niečo prospešné pre svoje zdravie.

       O deň neskôr v stredu 20. 3. sa konal ďalší z turnajov minihádzanej pod hlavičkou ŠKP Bratislava. Turnaj bol určený pre 5. a 6. ročník ZŠ. Naši žiaci sa nezľakli silnej konkurencie a dokázali obsadiť krásne 5. miesto v 12 člennej skupine, za čo im patrí veľká gratulácia.

       Mgr. Gabriel Uňatinský.

      • Hviezdoslavov Kubín

      • Dňa 07.03.2019 sme organizovali školské kolo 65. ročníka súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy, Hviezdoslavov Kubín.  Zúčastnení žiaci predniesli krásne umelecké výkony. Nebolo jednoduché predniesť svoje umenie v prostredí veľkej konkurencie. Žiakom, ktorí sa umiestnili, srdečne gratulujeme. Žiaci umiestnení na 1. miestach nás budú reprezentovať v ďalšom postupovom kole súťaže. Prajeme veľa síl do ďalšieho konkurenčného boja.

      • Milí rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

      • Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

       Finančné prostriedky budú použité na:

       • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
       • skvalitnenie vybavenia školy

       Veľká vďaka.

      • Vzdelávame k zlepšeniu nášho životného prostredia

      • Od septembra prebieha na našej škole EKO vzdelávanie. Prvý stupeň zatiaľ absolvoval zaujímavý vzdelávací program prostredníctvom vzdelávacej inštitúcie Daphne. Rozprávali sa na tému ako tvoriť menej odpadu a ako ho separovať. Na druhom stupni prebieha vzdelávanie vrámci výučby prírodovedných predmetov, triednických hodín a exkurzií v samotnom dianí spaľovne. Veríme, že do konca roka sa stihne každá trieda pozrieť bližšie, čo sa deje s odpadom po odhodení do koša. Snažíme sa prispieť svojou troškou a každá trieda si zriadila kôš na papier a plast. Pridajte sa k nám.

      • Novoročný 5-boj predškolákov 2019

      • U nás to opäť vrelo šantivým pohybom a veselou vravou..   Zavítali k nám predškoláci z okolitých materských škôl, aby si so svojimi rovesníkmi zmerali pohybovú vitalitu, rýchlosť, presnosť, ohybnosť a dôvtip.  V súťažných disciplínach vyhrával raz jeden, raz druhý. Napätie stúpalo do posledného kola. Ale všetci boli štátni, veselí, optimistický a naplnení radosťou z pohybu. Súčasní predškoláci sa vydarili!  Dobre počúvali a naplno plnili zadané úlohy. Budú z nich dobrí  prváci!  A....možno aj na našej škole! Prezrite si , kto tam bol a ako obstál: