• Novinky

      • učiteľ 1.stupňa základnej školy

      • Základná škola, Železničná 14,  Bratislava – Vrakuňa

       hľadá učiteľku 1.stupňa základnej školy

        

       Miesto práce

       Základná škola, Železničná 14, Bratislava-Vrakuňa

       Druh pracovného pomeru  plný  úväzok

       Termín nástupu ihneď, prípadne dohodou

       Vzdelanie

       Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.

       Ďalšie požiadavky

       žiadosť o prijatie do zamestnania
       - profesijný životopis
       - doklad o vzdelaní
       - súhlas so spracovaním osobným údajov.

       Osobnostné predpoklady a zručnosti

       Flexibilita, komunikatívnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, samostatnosť, príjemné vystupovanie.

       Výber uchádzačov prebehne pohovorom vo vopred dohodnutom termíne na základe písomného alebo telefonického pozvania. Na pohovor budú pozvaní len uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady.

        

       Kontakt

       Kontaktná osoba:

       Mgr.Andrea Macháčová

       ZŠ Železničná 14

       Bratislava

        

       Tel.: 02/45 24 7092

       Mail: andrea.machacova@zszelba.sk

      • Kľak 2019

      • Lyžiarsky kurz prebehol bez zranení a zo všetkých nelyžiarov sa stali úspešní lyžiari.

      • Vianočný Helpmarket

      • Baví nás pomáhať!
       Vďaka projektu HELPMARKET sa detskému parlamentu v spolupráci s rodičmi a žiami školy podarilo pre Krízové stredisko Dúha vo Vrakuni vyzbierať 431,- eur. Tento výťažok, ako aj potravinový a spotrebný tovar sme spolu so žiakmi odovzdali riaditeľke tohto strediska.
       Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do tejto zbierky.
       Mgr. Radovan Obický, Mgr. Katarína Štofančíková a detský parlament

      • Školský ples

      • ZŠ Železničná 14  v spolupráci s radou školy pri ZŠ vás srdečne pozýva na 11.ročník ŠKOLSKÉHO PLESU.

       Kedy: 08.02.2019 o 19:00h.

       Cena lístku 27€

       Lístky si môžete zakúpiť na sekretariáte školy.

     • Zmyslovňa a novinky
      • Zmyslovňa a novinky

      • Vďaka finančnej podpore z Bratislavského samosprávneho kraja sa už dnes naši šikovní a tvoriví návštevníci Zmyslovne radovali z gulôčkového bazénika. Družstvá spolupracovali pri posielaní gulôčok cez kartonové rolky,ktoré ostali z nových kobercov, zdolávali prekážky a spočítali,že aj žltých,aj červených gulôčok je 105. Vytvorili pomôcku na držanie "potrubia",cez ktoré gulôčky putovali do cieľa - aby si šetrili ruky, podložili pod rolku žinenku a vytvorili tak naklonenú rovinu.Veľmi tvorivo sa vynašli aj pri prenášaní gulôčok spať do bazénika - využili prekážkové kamene ako misky!
       Každýv skupine mal svoje nezastupiteľné miesto,pretože vieme, že každý z nás tu má svoj zmysel!
        Zmyslovňa a novinky - Obrázok 1
        
      • Vianoce 2018

      • Ďakujeme, že ste prišli medzi nás a prajeme vám príjemné prežitie vianočných sviatkov.

      • Zmyslovňa

      • ZMYSLOVŇA

       Vďaka podpore z Bratislavského samosprávneho kraja sme v rámci projektu Zmyslovňa - Každý z nás tu má svoj zmysel! mali možnosť stretávať sa so žiakmi na neformálnej báze, ako aj s rodičmi v podvečerných hodinách s občerstvením. 

       So žiakmi sme sa venovali predovšetkým rozhovorom, stratégiám efektívneho učenia, ako aj  rozvoju čiastkových funkcií, či hraniu rôznych hier zameraných na spoluprácu a význam porozumenia. AJ vĎaka mnohým rozhovorom vznikol nápad na tvorbu spoločného diela - ruky všetkých ako umelecká výzdoba vestibulu školy.

       Identifikovali sme niektoré potreby žiakov, rodičov, či učiteľov. Zrealizovali sme pobytové stretnutia s cieľom lepšie spoznať samého seba, svojich spolužiakov a učiteľov. Počas týchto chvíľ sme stanovili ciele a želané pravidlá fungovania v našej skupine (triede, či skupine priateľov). 

       Žiaci mali tiež možnosť v popoludňajších hodinách v skupinkách pracovať na tvorivých úlohách či užívať si senzorickú stimuláciu či inhibíciu v upravenej miestnosti s názvom Zmyslovňa. Spoločne sme vytvorili záťažovú deku z ryže, antistresové balóniky naplnené senzorickým materiálom a hrali sme hry na rozvoj pozornosti, sluchového či zrakového rozlišovania. Aj sme sa hýbali, skákali cez prekážky či zdobili perníčky. 

       ABy sme sa cítili príjemne, máme v miestnosti aj koberec a už niekoľko mesiacov sa tešíme na bazénik s loptičkami. Zatiaľ sa veľa zabávame so žinenkami, tvoríme z nich bunkre a bludiská. Učíme sa hrou orientovať sa v priestore keď nás naviguje niekto iný a my nevidíme. 

       V neposlednom rade sa hojdáme a cvičíme v jogových sieťach, posilňujeme svalový tonus tak, aby naše telo bolo v rovnováhe a postupne sa do rovnováhy dostaneme aj my. 

       Pri namáhaní šedých buniek mozgových a pohybových aktivitách rýchlo dostanú deti na niečo chuť a vďaka financiám z BSK im môžeme energiu doplniť formou malého občerstvenia (keksíky, čajík). 

      • Šaliansky Maťko

      • 13.12.2018 sa uskutočnilo v našej škole školské kolo v prednese slovenských povestí – Šaliansky Maťko. Súťažilo sa v troch kategóriách a recitátori oduševnene predniesli svoje povesti. Odborná porota na záver vyhlásila najlepších recitátorov.

       I.kategória           1. miesto : Toroková Petra            -  III.D

                                     2. miesto : Tomy Marek Pružina   - III.D

                                     3. miesto :  Sliacka Simona            -  II.A

       II. kategória        1. miesto: Slováková Lenka           -  V.C

                                    2. miesto: Galovičová Nataša       -   V.C

                                    3. miesto: Frajt Kristián                 -  IV.B

       III. kategória      1. miesto: Valachová Terézia        -  VII.B

                                   2. miesto: Blažencová Barbora     -  VII.B

                                   3. miesto: Podhorová Lilly             -  VI.B

       Víťazom blahoželáme a želáme veľa úspechov v okresnom kole.                                                                                                                         Mgr.H.Sroková

      • Športové súťaže

      • Minulý týždeň bol pre našich žiakov maximálne nabitý športovými súťažami. V priebehu týždňa sme stihli absolvovať okresné kolo v basketbale žiakov, následne sme pokračovali turnajom v minihádzanej pre našich najmenších a naše účinkovanie sme zakončili obvodným kolom v stolnom tenise žiačok a žiakov na našej domácej pôde. V basketbale  sa nám síce veľmi nedarilo, keď sme zo skupiny nepostúpili do ďalších bojov o postup na krajské kolo, no chlapci bojovali až do samotného konca. Následne na to, v stredu 28. 11. sa uskutočnil už tradičný turnaj v minihádzanej pre prvý stupeň ZŠ, kde naši štvrtáci obsadili celkové 8.miesto. Lepšie výsledky sme dosiahli v stolnom tenise žiakov a žiačok v stredu 28. 11, a štvrtok  29. 11., keď naše dievčatá obsadili 2.miesto a chlapci 3.miesto v obvodnom kole. Mgr. Gabriel Uňatinský.

      • HELPMARKET 

      •   Vážení rodičia, dňa 18. 12. 2018 sa v rámci Vianočných trhov uskutoční charitatívny HELPMARKET.

       Obraciame sa na Vás s prosbou o poskytnutie predajného tovaru a vecí, ktoré by ľudí potešili pod vianočným stromčekom, t.j.:

       - kozmetika (šampón, sprchový gél, mydlo, parfum, pracie prostriedky, jar,...)

       - potraviny (cestoviny, ryža, konzervy,...)

       - potreby do domácnosti (hrnčeky, taniere, utierky, varešky,...)

       - knihy, CD, DVD, platne, obrazy, spoločenské hry, hračky (nie plyšáky)

       - potreby pre domácich kutilov

       Všetko by malo byť nepoužité a nepoškodené. Kozmetika a potraviny musia mať aktuálnu dobu trvanlivosti.

       Tovar môžu nosiť deti do svojich tried, / maximálne 1-2 veci na dieťa / kde si ho vyzdvihnú členovia detského parlamentu. Zbierka potrvá od 30.11. do 17.12. 2018. Výťažok z HELPMARKETU bude venovaný deťom, spolužiakom a rodinám v núdzi.

       Mgr. Radovan Obický, Mgr. Katarína Štofančíkova a detský parlament Vám ďakujú.

      • Olympiáda z nemeckého jazyka

      • Dňa 30. 11. sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády z nemeckého jazyka.  Do obvodného kola postupuje Timea z 9.A a Sára z 8.B. Gratulujeme. 
       Mgr. Radovan Obický, Mgr. Miroslava Krchlíková

      • Hodina deťom.

      • Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do verejnej zbierky Hodina deťom. Vďaka vám sa nám podarilo vyzbierať krásnych 459, 25 eur a poslať ich do tejto nadácie. 
       Mgr. Radovan Obický a detský parlament

      • Úteky z tábora smrti.

      • Dňa 8.11.2018 sme sa so žiakmi 9. ročníka zúčastnili na vzdelávacom programe „Úteky z tábora smrti“ v pracovnom tábore v Seredi. Žiaci mali možnosť oboznámiť sa s témou prostredníctvom rozprávania pamätníkov, ale najmä bezprostredne vnímať kúsok našej histórie. Dúfame, že si žiaci odniesli správny odkaz a nové podnety na rozmýšľanie. 

      • Upozornenie

      • Ospravedlňujeme sa, ale z technických príčin a dôvodu školenia učiteľov sa pondelok a utorok neuskutoční krúžok šatky a v pondelok sa neuskutoční Klub učenia hrou. Ďakujeme za pochopenie.

      • prváci v mestečku povolaní

      • V dňoch 8. - 9. 11. 2018 sa žiaci prvých ročníkov zúčastnili exkurzie v BoryMall – Mestečko povolaní. V „mestečku“ nás čakali animátori, ktorí previedli deti po samostatných domčekoch, v ktorých sa deti na chvíľu stali predavačmi, poštármi, lekármi, smetiarmi, kameramanmi z TV JOJ...Vyskúšali si jednotlivé povolania, objavili ich význam pre každodenný život a tak nahliadli do sveta „dospelákov.“