• Novinky

      • Upozornenie

      • Vážení rodičia,

       prosíme vás, aby ste  priebežne sledovali informácie na webovom sídle školy a v aplikácii Edupage a to z nasledovných dôvodov:

       * informácie o domácom vzdelávaní žiakov;

       * možná úprava termínu začiatku vyučovania. 

       V čase prerušeného vyučovania v škole dostávajú žiaci (od učiteľov) postupne  úlohy z rôznych predmetov, najmä cez Edu page. Je dôležité, aby ste ich Vy a  Vaše deti sledovali a  následne aj riešili.

       Úlohy sú určené pre žiakov na individuálne štúdium. V prípade, že niečomu nerozumejú alebo im nie je niečo jasné, nech kontaktujú svojho vyučujúceho e-mailom, príp. cez odkaz na edupage.

       Odporúčame zdržiavať sa v domácom prostredí a dopoludnia venovať čas štúdiu. Prácu na individuálne štúdium zadávajú učitelia každý deň do 16-tej hodiny. Prosíme vás, aby žiaci úlohy vypracovávali priebežne a nenechávali si vypracovanie na poslednú chvíľu.

       Zároveň NEODPORÚČAME stretávanie sa  v nákupných centrách alebo sa inak „zgrupovať“, zhromažďovať, realizovať návštevy, ... Je možné absolvovať prechádzky v prírode.

       Z dôvodu zvýšených bezpečnostných opatrení, ktoré prijala mestská časť sme uzatvorili aj školský areál. https://www.vrakuna.sk/2020/03/12/mimoriadne-bezpecnostne-opatrenia-ku-koronavirusu/

       Vyzývame všetkých zákonných zástupcov, aby informovali svojich triednych učiteľov o cestovateľskej anamnéze (od jarných prázdnin), ak tak zatiaľ neurobili.

       S úctou

       Mgr. Andrea Macháčová

        

      • !!! MIMORIADNE  NARIADENIE !!!

      • Na základe rozhodnutia mestskej časti- Bratislava Vrakuňa -zriaďovateľa školy

       ZŠ Železničná 14,  sa

       od zajtra 10.3.2020 do 16.3.2020  

       prerušuje vyučovanie v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou.

       Prosíme, aby ste v tejto súvislosti sledovali aktuálne dianie a webovú stránku našej školy, na ktorej budú aktualizované všetky informácie. Zadania úloh pre žiakov budú vyučujúci zasielať, prostredníctvom Edupage

        

       Vedenie školy

        

       Postup pri vybavovaní ošetrovného a nemocenského pre koronavírus – bez návštevy lekára a SP 

        https://www.socpoist.sk/aktuality--qne/48411s68333c

        

       Oznamujeme zákonným zástupcov žiakov, že mestská časť Bratislava - Vrakuňa prijala nasledovné rozhodnutie.

       Úhrady režijných nákladov a poplatkov za ŠKD za dni zatvorenia škôl počas preventívnych opatrení pred koronavírusom, budú zohľadnené rodičom detí a žiakov v úhradách v nasledujúcom mesiaci a to nasledovne:

       –     poplatok za režijné náklady pre ZŠ je 7,50, €

       - poplatok za ŠKD je 15, €

        

      • Živé človeče

      • Keďže nám dnes neprialo počasie a nemohli sme ísť na dvor, zahrali si oddelenia II. ročníkov v ŠKD Živé človeče. Občas  deti prežívali napätie z hry, ale hlavne sa všetci dobre zabavili. 

      • Karneval u tretiakov.

      • "Tretiaci mali karneval, 

        masku si každý nachystal. 

        Rôzne hry a súťaže - 

        šikovnosť sa ukáže. 

        Za odmenu pukance, sladkosti. 

        Bolo to v triede radosti!"

      • Dezinfekcia školy.

      •              

       Po skončení Volieb 2020, budú všetky priestory školy ZŠ Železničná dezinfikované odporúčanými prostriedkami. (kľučky, lavice, vypínače...).

        

      • Lyžiarsky výcvik

      • Pred jarnými prázdninami sa žiaci siedmeho ročníka "lyžiarsky" vzdelávali na našom obľúbenom mieste Kľak - Fačkovské sedlo. Počasie a snehové podmienky nám vyšli úžasne.

      • Karneval v ŠKD

      • V našej družine uskutočnil karneval, na ktorý sme sa všetci veľmi tešili. V triede zrazu boli všelijaké zvieratká, princezné, indiánky, postavy zo star wars... Zasúťažili sme si, zatancovali, občerstvili sme sa, zabavili a spokojní sme odchádzali domov. Navštívil nás aj kúzelník.

      • Kúzelník v ŠKD

      • Dňa 29.1.2020 sme mali v ŠKD kúzelníka . Podujatie sa konalo v malej telocvični ,odkiaľ sa ozývalo výskanie a krik z nadšenia pri jeho kúzlach.Vystúpenie sa nám veľmi páčilo.Určite veľa z detí sa chcelo po vystúpení stať kúzelníkom.Už teraz sa tešíme na jeho ďalšie vystúpenie. Beáta Kopiláková

      • Hviezdoslavov Kubín

      • Dňa 12. 2. 2020  sa v knižnici školy ZŠ Železničná uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy, Hviezdoslavov Kubín. Súťažilo sa v troch kategóriách, členených jednotlivo na poéziu a prózu.  Každý jeden recitátor predviedol skvelý výkon. Porota to pri rozhodovaní naozaj nemala ľahké, nakoľko každý jeden súťažiaci bol originálny a výnimočný, s chuťou predniesť text ako najlepšie vie. Víťazi jednotlivých kategórií postupujú do okresného kola Hviezdoslavovho Kubína, ktoré sa bude konať už 18. marca taktiež v našej škole ZŠ Železničná. Úspešným recitátorom gratulujem a prajem nielen im, ale aj všetkým zúčastneným, nech ich radosť z literatúry a prednesu aj naďalej pretrváva.                                                                                          

       Mgr. Soňa Mokošáková

       Vyhodnotenie:

       1. kategória ( 2., 3., 4. ročník)

       Poézia:                                            Próza:

       1. Gréta Kurucová                     ---
       2. Petra Töröková                      Jakub Hricko
       3. Alexandra Slížiková               Natália Čabáková

        

       1. kategória (5., 6., 7. ročník)

       Poézia:                                            Próza:

       1. Alžbeta Molnárová               Nataša Gallovičová
       2. Vasily Lipitskiy                        Natália Zajková
       3. Andrea Grecová                    Adam Tadeáš Danis

        

       1. kategória (8., 9. ročník)

       Poézia:                                                  Próza:

       1. Sára Vernarská                             Barbora Blažencová
       2. Daniela Šperglová                        ---
       3. Viktória Zváčová                           ---
      • Valentín

      • Vo štvrtok 13.2 budú deti z detského parlamentu chodiť po škole zbierať "valentínky". Nezabudnite na ne napísať meno a triedu žiačky, žiaka, učiteľky, učiteľa, alebo inej osoby, ktorú máte radi. Detský parlament bude "valentínky" v piatok 14.2 roznášať ich majiteľom. 

      • Novoročný 5-boj

      • Na našej škole sa konal už v poradí  14. ročník  tradičného novoročného zápolenia predškolákov . Zúčastnili  sa ho športuchtiví malí športovci z MŠ Kaméliová, Hnilecká  a Bodvianska. Boj to bol veľmi vyrovnaný a súťažiaci sa s veľkým zápalom vrhali do ďalších športových výkonov, aby všetkým dokázali svoj postreh, rýchlosť, bystrosť, dôvtip, odvahu, hravosť, ale aj množstvo iných  vlastností, ktoré si vybudovali v doterajšom krátkom živote. A že sa im výnimočne darilo dokumentujú nasledujúce momentky!


       Záverečné umiestnenie

       1.

       MŠ Hnilecká

       2.

       MŠ Kaméliová 1

       3.

       MŠ Kaméliová 2

       4.

       MŠ  Bodvianska

                                                                                                 

      • Pošta

      • Okrem toho , že sa žiaci II.A naučili správne písať adresu, navštívili aj miestnu poštu, kde zistili, na čo to miesto slúži, ako je potrebné sa tam správať, čo všetko musíme splniť, aby sa napísaný pozdrav dostal k našich  rodičom. A toto prekvapenie zaiste na nich čaká  už u nich doma...

      • Poďakovanie

      • V piatok 17.1.2020 sme navštívili Krízové centrum Dúha, aby sme odovzdali vyzbierané peniaze z HELPMARKETU a SWAPU. Ďakujeme všetkým rodičom, deťom a učiteľom za pomoc a ochotu pomáhať ľuďom, ktorí to veľmi potrebujú.

       Vďaka vám sa nám podarilo vyzbierať krásnych 325,60,-€.

       Detský parlament, Mgr. Radovan Obický, Mgr. Katarína Štofančíková a Mgr. Katarína Dobrovodská vám ďakujú