• KLUB UČENIA

     • Milí rodičia, milé deti! 

      Vieme, že momentálna situácia je náročná pre každého. V každej domácnosti a rodine prebieha deň iným spôsobom, každý žiak a rodič má iné možnosti ako si s týmto obdobím poradiť. Som presvedčená, že sa teraz každý z nás naučí mnohým zručnostiam, ktorým sme doteraz nepripisovali asi až takú veľkú váhu. Zároveň verím, že o tie zručnosti a vedomosti, ktoré sme si osvojili, neprídeme a budeme ich zdokonaľovať v rámci našich možností. Radi by sme vám situáciu uľahčili a poskytli pomoc v čo najväčšej možnej miere.

      Nezabúdame na rozvíjanie kapacít všetkých žiakov, preto ponúkame online konzultácie zamerané na rozvoj čiastkových funkcií, ktoré každý žiak potrebuje pre kvalitnejšie prijímanie a spracúvanie informácií. Taktiež ponúkame pomoc a poradenstvo v rámci online prípravy a precvičovania rôznych úloh – je to forma pokračovania obľúbeného Klubu učenia hrou. Sme tu pre vás. Predbežne dohadujeme časový rozvrh jednotlivých skupín či individuálne hodiny. Ponúkame konzultácie v týchto časoch:

      Individuálne konzultácie:  - utorok, štvrtok - 10.00 - 16.00

      Skupinové 40minutovky: pondelok, streda, piatok: 12.00 - 16.00

      Jedna konzultácia má trvanie 40 minút.

      Stačí prejaviť záujem na adrese: 

      klubuceniahrou@gmail.com

      Predmet: Meno dieťaťa, trieda, z ktorej je (napr. Ferko Mrkvička, 7.F)

      Telo: telefonický kontakt, oblasť, ktorú dieťa potrebuje zdokonaliť, s čím môžeme pomôcť

      Ďakujeme, tešíme sa na spoluprácu,

      Vás inklutím J

      Milí rodičia, milé deti! 

      Vieme, že momentálna situácia je náročná pre každého. V každej domácnosti a rodine prebieha deň iným spôsobom, každý žiak a rodič má iné možnosti ako si s týmto obdobím poradiť. Som presvedčená, že sa teraz každý z nás naučí mnohým zručnostiam, ktorým sme doteraz nepripisovali asi až takú veľkú váhu. Zároveň verím, že o tie zručnosti a vedomosti, ktoré sme si osvojili, neprídeme a budeme ich zdokonaľovať v rámci našich možností. Radi by sme vám situáciu uľahčili a poskytli pomoc v čo najväčšej možnej miere.

      Nezabúdame na rozvíjanie kapacít všetkých žiakov, preto ponúkame online konzultácie zamerané na rozvoj čiastkových funkcií, ktoré každý žiak potrebuje pre kvalitnejšie prijímanie a spracúvanie informácií. Taktiež ponúkame pomoc a poradenstvo v rámci online prípravy a precvičovania rôznych úloh – je to forma pokračovania obľúbeného Klubu učenia hrou. Sme tu pre vás. Predbežne dohadujeme časový rozvrh jednotlivých skupín či individuálne hodiny. Ponúkame konzultácie v týchto časoch:

      Individuálne konzultácie:  - utorok, štvrtok - 10.00 - 16.00

      Skupinové 40minutovky: pondelok, streda, piatok: 12.00 - 16.00

      Jedna konzultácia má trvanie 40 minút.

      Stačí prejaviť záujem na adrese: 

      klubuceniahrou@gmail.com

      Predmet: Meno dieťaťa, trieda, z ktorej je (napr. Ferko Mrkvička, 7.F)

      Telo: telefonický kontakt, oblasť, ktorú dieťa potrebuje zdokonaliť, s čím môžeme pomôcť

      Ďakujeme, tešíme sa na spoluprácu,

      Vás inklutím 


       

     • Nápady na tvorenie ŠKD

     • Prihovárame sa Vám všetky naše deti prostredníctvom webu. Máme pre vás pripravené rôzne námety na výrobky každý týždeň. Veríme , že sa vám naše nápady budú páčiť a možno prídete aj s novými a podelíte sa o ne sa nami a vašimi spolužiakmi aspoň takouto formou.

      Vyber si akýkoľvek námet na jarné tvorenie a skús ho vyrobiť. Návody na výrobu sú jednoduché. Máš iné nápady podel sa s nimi. Veľmi by nás potešilo ak by si výrobok odfotil a poslať na email svojej pani vychovávateľke.

      Každé oddelenie bude mať na stráne školy svoju zložku , kde si budete môcť pozrieť aj výrobky svojich kamarátov. Chodíte s rodičmi do prírody pošli nám svoje fotky, alebo napíš, krátky príbeh o potulkách prírodou , čo sa ti tam páčilo, čo si nové objavil. Pozoruj prírodu ako sa prebúdza zo zimného spánku.

      Kliknite nižšie na konkrétne nápady:

     • Oznam o poplatkoch v ŠJ a ŠKD

     • Na základe rozhodnutia mestskej časti Bratislava – Vrakuňa vám oznamujeme, že úhrady réžijných nákladov a poplatkov za ŠKD za dni prerušenia vyučovania počas preventívnych opatrení pred COVID 19, budú zohľadnené rodičom detí a žiakov v úhradách v nasledujúcom mesiaci.

      V prípade žiakov, ktorí končia školskú dochádzku v našej škole sa vyúčtovanie preplatkov/nedoplatkov uskutoční k 30.6.2020.

      Žiakom, ktorí nekončia školskú dochádzku v našej škole sa prípadný preplatok za ŠKD a ŠJ započíta v ďalšom školskom roku.

       

                                                                                                                                            Mgr.Andrea Macháčová

                                                                                                                                                   riaditeľka školy

       

     • ZUBNÁ  AMBULANCIA

     • Zubná ambulancia ZŠ Bieloruská 1
      Denti s.r.o. 02/455 27 455

       

       

      Oznámenie !

       

      Počas uzavretia školy z dôvodu epidemiologických opatrení,
      v prípade vážnych bolestivých akútnych stavov budú naši pacienti ošetrovaní na základe dohovoru RKZL BA a VÚC BA podľa rajonizácie - podľa bydliska - ulice pacienta.

       

      Lekára, ktorý má pridelenú vašu ulicu nájdete na internetovej stránke:   www.e-vuc.sk.

       

       

      Najprv lekára telefonicky kontaktujte v čase 8.00 - 11.00
      a riaďte sa jeho usmernením.

       

       

       

      Sledujte médiá. Ak by došlo k ďaľším zmenám v poskytovaní zubnolekárskej starostlivosti, rešpektujte nové pokyny zverejnené SKZL alebo inými štátnymi inštitúciami.

       

       

       

      Postup vyhľadávania:

       

      1.     Vo vyhľadávači zadajte: e-vuc bratislava

      2.     Kliknite na:    Zdravotné obvody

      3.     Kliknite na:
             Špecializovaná ambulantná zubno-lekárska starostlivosť

      4.     Zadajte mesto alebo obec, kde máte trvalý pobyt:

      5.     Ak sa zobrazuje príliš veľa výsledkov, upresnite ulicu:
      6.     Zobrazí sa Ambulancia zubného lekárstva, Bratislava
             s príslušnými údajmi

       

      MUDr. Soňa Mamrillová
      odborný zásrupca

      dentibieloruska@gmail.com

      25.3.2020

     • Maksík

     • Milí rodičia našich súťažiacich

      robíme všetko preto, aby situácia spôsobená koronavírusom neohrozila úspešné ukončenie tohtoročného Maksíka. Keďže sa k nám nedostali všetky papierové odpovedníky a nie je jasné, kedy by sme ich mohli dostať, pripravili sme on-line odpovedník.  Nájdete ho na stránke vo Vstupe pre Maksáčikov. Pomôžte deťom odpovedník vyplniť. Je to asi jediná cesta, aby sme mohli vyhodnotiť 4. kolo (pre istotu nech ho vyplnia aj v prípade, že odpovedník odovzdali v škole alebo posielali poštou).

      Aj piate kolo pripravujeme tak, aby deti mohli poslať odpovede cez internet.

      Vieme, že v tejto ťažkej dobe je pre učiteľov extrémne náročné učiť a pre žiakov učiť sa. Chceme však Vás aj žiakov povzbudiť, že Maksík sa nevzdáva a chystá pre svojich Maksáčikov krásne diplomy a ceny.

      Veríme, že spoločnými silami všetko zvládneme.

      Prajeme Vám aj žiakom veľa zdravia.

      Ľudmila Burjanová, Katarína Farnbauerová

     • Opatrenia ministerstva školstva

     •  

       

      24.03.2020

       

           Školy ostanú zatvorené až do odvolania, uviedol dnes na tlačovej konferencii po rokovaní vlády SR minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Rozhodol o tom Úrad verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu.
           „Písomné maturitysa v tomto školskom roku neuskutočnia, interná časť maturitnej skúšky, teda "ústne maturity", by sa mala konať najskôr do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Interná maturita sa bude konať v termíne do 30. júna 2020. Pre školský rok 2019/2020 sa ruší aj Testovanie-9, teda monitor, ktorý píšu žiaci deviateho ročníka a žiaci štvrtého ročníka osemročných gymnázií.
           „Budem robiť všetko preto, aby sme školský rok štandardne ukončili. Možno to situácia s vírusom skomplikuje, ale ja verím, že to spoločne zvládneme a hlavne ostaneme zdraví. Chcel by som tiež ubezpečiť učiteľov a rodičov, že neprebrané učivo nebudeme považovať za problém a presunieme ho do ďalšieho ročníka," ubezpečuje minister školstva.
           Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna. Posúvajú sa aj termíny zápisov do základných škôl. Tie by sa mali uskutočniť v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí. Podávanie žiadostí do materských škôl bude prebiehať od 30. apríla do 31. mája 2020.
           V prípade vysokoškolákov chce minister školstva apelovať na Slovenskú rektorskú konferenciu, aby akceptovala tento stav a nastavila štandardy vzdelávania podľa súčasnej situácie.
           Minister už v súvislosti s prerušenou výučbou na školách rokoval s riaditeľom RTVS Jaroslavom Rezníkom. Vyučovacie programy na Dvojke sa predĺžia zo súčasných 45 minút na 100 minút s dôrazom na žiakov so špeciálnymi vzdelávaco-výchovnými potrebami.
           Rovnako predstavil novú platformu na dištančné vzdelávanie – webovskú stránku www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie. Stránka bude k dispozícii v najbližších dňoch.
           "Budem sa snažiť hľadať ďalšie riešenia, ako toto celé rodičom aj učiteľom uľahčiť. Chcel by som zároveň vyzvať rodičov aj učiteľov, aby boli zhovievaví, aby spolu komunikovali, počúvali sa a snažili sa vzájomne si pomôcť. Pre nás všetkých je to nová situácia. Preto sa snažme, prosím, čo najviac spolupracovať, "  vyhlásil minister Branislav Gröhling.

     • CVIČENIE S DEŤMI

     • Na facebook stranke https://www.facebook.com/sinterliga/ robim od pondelka 16.3. spolu so svojimi synmi (5 a 9 rokov) kazdy den nazivo treningy od 14:00, trvaju priblizne 30 - 45 minut.

      Je to vseobecne zamerane na rozne pohybove aktivity, trosku basketbalu, nic zlozite, zvladne kazdy.

      Ak ma vasa skola facebook stranku mozte zazdielat stranku sinterliga, mozno sa niekto z deti/rodicov k nam prida :-).

      Zelam v tychto narocnych casoch pevne nervy a hlavne zdravicko.

      S pozdravom

      Martin Huňa

       

     • OZNAM PRE BUDÚCICH STREDOŠKOLÁKOV

      • Hneď pri nástupe do školy (30. 03. 2020deviataci dostanú PRIHLÁŠKY  na stredné školy 
      • Po obdržaní vypísaných prihlášok pôjdu s nimi k lekárovi;
      • do 06. 04. 2020 prinesú prihlášky späť do školy
      • ak bude dieťa chýbať, prosíme rodičov o spoluprácu = priniesť tlačivá prihlášok;
      • DODRŽIAVANIE postupov a termínov je z organizačných dôvodov  

      NEVYHNUTNÉ, nakoľko vďaka súčasnej situácii nie je priestor na prípadné opravy.

      Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania sa presúvajú na obdobie od 30. marca 2020 do 30. apríla 2020. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva